KARNAVAL’DA KAZAN
KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI

Karnaval Medya Grup (Bundan böyle “Karnaval” olarak anılacaktır.) tarafından “Karnaval’da Kazan” kampanyası (Bundan böyle “Kampanya” olarak anılacaktır.) düzenlenmektedir. Kampanyaya katılım sağlayan kullanıcılar (Bundan böyle “Katılımcı/Katılımcılar” olarak anılacaktır.), karnaval.com ve karnaval uygulaması üzerinden toplayacakları Yıldızlar neticesinde oluşacak sıralamaya göre kazanacakları Karnaval Paralarını değerlendirebileceklerdir.

İşbu Katılım Koşullarını okumak, anlamak ve kabul etmek Katılımcıların kendi sorumluluğundadır.
Kampanya, aşağıdaki koşullar dahilinde gerçekleştirilecektir:

KAMPANYANIN SÜRESİ NEDİR?
Kampanya süresizdir. Karnaval dilediği zaman Kampanyayı herhangi bir gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir.

Kampanyanın bu şekilde sona erdirilmesi halinde Kampanya’nın sona ereceği tarih 1 (bir) ay öncesinden, Karnaval Mobil Uygulama veya karnaval.com adresli web sitesi üzerinden yapılacak bir duyuru veya bildirim ile Katılımcılara duyurulacaktır. Belirtilen süre sonunda Kampanya sona erecek olup, Karnaval bu tarihten sonra Katılımcılardan gelen siparişleri kabul etmekle yükümlü değildir.

Karnaval’ın etki edemeyeceği şekilde meydana gelebilecek mevzuat değişiklikleri, yasal düzenlemeler, ilgili kamu kurum, kuruluş ve otoritelerinden gelebilecek müdahaleler, yargı kararları ve mücbir sebep vb. haller saklıdır.

KAMPANYAYA KİMLER KATILABİLİR?
Kampanyaya 18 (on sekiz) yaş üzeri gerçek kişiler katılabilir.

Kampanyaya katılan 18 (on sekiz) yaş altı kişilerin, Kampanyaya kayıt olmaları ve Kampanya kapsamında Yıldız biriktirmeleri, biriktirdikleri Yıldız sonucunda girdikleri sıralamaya göre kazandıkları Karnaval Paralar ile Katalog üzerinden ürün siparişi vermeleri yasaktır. Bu durumda ilgili kişiler herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Kampanyaya bireysel tüketiciler haricindeki tüzel kişiler, perakende satış noktaları, toplu alım noktaları, diğer grup ya da derneklerin katılımı yasaktır.

Bunların yanı sıra, otomatikleştirilmiş, aynı veya benzer adresten, GSM numarasından, e-posta adresinden açılmış üyelikler ve bu üyeliklerden yapılan katılımlar ile verilen siparişler Karnaval tarafından iptal edilebilecektir.

Kazanılan Yıldızlar neticesinde bir dinleyicinin en iyi şartlarda kazanabileceğinden çok daha fazla yıldız kazanıldığı açıkça anlaşılan üyelikler Karnaval tarafından iptal edilecektir. Bu değerlendirme münhasıran Karnaval’ın yetkisindedir.

Karnaval tarafından, Kampanya boyunca Kampanya sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığının ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunun tespit edilmesi durumunda, ilgili katılımlar herhangi bir uyarı yapılmaksızın Karnaval tarafından iptal edilecektir. Bu şekilde yapılan katılımlar sonucunda ilgili Katılımcıların, Kampanya kapsamında Yıldız biriktirmeleri, biriktirdikleri Yıldızlar sonucunda girdikleri sıralamaya göre kazandıkları Karnaval Paralar ile Katalog üzerinden ürün siparişi vermeleri halinde dahi bütün katılımları Karnaval tarafından iptal edilecektir.

KAMPANYA KATILIM MECRALARI NELERDİR?
Kampanyaya katılım Karnaval dijital platformları olan karnaval.com adresli web sitesi ve Karnaval Mobil Uygulaması üzerinden yapılır. Karnaval dijital platformlarına halihazırda üye olan Katılımcılar tarafından üye girişi yapılarak; üyeliği bulunmayan Katılımcılar tarafından ise üye kaydı oluşturmaları sonrasında üye girişi yapılarak Kampanyaya katılım sağlanır.

KAMPANYADAN NASIL YARARLANILIR?
Karnaval dijital platformlarında yer alan “Yıldızları Nasıl Kazanırım?” bölümünde Karnaval tarafından her ay güncellenerek sunulan aktiviteler sonucunda Katılımcılar bu bölümde belirtilen şekilde Yıldız kazanır. Yıldız kazandıran aktiviteler ve aktivite başına kazanılacak Yıldızlar Karnaval tarafından serbestçe belirlenir.

Tüm Katılımcılar, her ayın ilk günü (00:00’dan sonrası baz alınır.) ile son günü (23:59 ve öncesi baz alınır.) arasında kazandıkları Yıldız’lara göre o aya ait bir sıralamaya tabi olurlar. Aynı Yıldız’a sahip Katılımcıların sıralamaları Katılımcının adı, adın aynı olması halinde soyadı dikkate alınarak alfabetik olarak belirlenir.

Ayın son günü yapılacak sıralamanın tamamlandığı an itibariyle o ay için Katılımcıların sıralamalarını belirlemeye yarayan Yıldız’ları sıfırlanır ve Katılımcılar tarafından ayın ilk günü ile beraber sıfırdan Yıldız kazanılmaya başlanır.

O ay kazanılan toplam Yıldız’lar ile yapılan sıralamaya göre en çok yıldızı toplayan ilk 300 Katılımcı, Karnaval tarafından her ay belirlenecek bütçe doğrultusunda sıralamadaki yerlerine ve belirlenecek oranlara göre Karnaval Paraya hak kazanır. Karnaval tarafından her ay Kampanyaya ayrılan bütçe değişiklik gösterebileceğinden sıralamaya göre dağıtılacak Karnaval Paraların tutarında değişiklik olabilir. Karnaval, Karnaval Para kazanma algoritmasında serbestçe değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Sıralamada yer alan Katılımcıların kazandığı Karnaval Paralar, Karnaval dijital platformu üzerinden “Alışveriş Kataloğunu Ziyaret Et” bölümüne tıklanarak ulaşılan, İnterlink İthalat İhracat ve Pazarlama A.Ş. (Bundan böyle “İnterlink” olarak anılacaktır.)‘nin sahip olduğu ve İnterlink tarafından işletilen https://katalog.karnaval.com/ adresli web sitesinde yer alan “Katalog” bölümüne yüklenir.

Kataloğa yüklenen Karnaval Paralar, Karnaval Paranın Kataloğa yüklendiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl içinde kullanılmadığı takdirde geçerliliğini yitirir.

KARNAVAL PARA İLE SATIN ALINABİLECEK ÜRÜN VE HİZMETLER NELERDİR?
Kampanya kapsamında Katılımcılar tarafından kazanılan Karnaval Paralar ile Katalogda yer alan tüm ürün ve hizmetler satın alınabilir. Katılımcının Katalogda yer alan toplam Karnaval Parasının ilgili ürün ve hizmeti satın almaya veya gönderim ücretini karşılamaya yetmediği durumlarda, Katılımcı aradaki farkı Katalogda belirtilen yöntemlerden biri ile ödeyebilir.

Katalogda yer alan ürün ve hizmetler ile gönderim ücretleri dönem dönem farklılık gösterebilir.

KATILIMCILARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR NELERDİR?
Katılımcılar kazandıkları Karnaval Paraları harcamak üzere https://katalog.karnaval.com/ adresli web sitesine giriş yaptıkları an itibariyle İnterlink’in Katılımcılara sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanmaya başlarlar.

Karnaval Paralar kullanılarak Katalog üzerinden ürün veya hizmet satın alınırken İnterlink ile Katılımcı arasında akdedilecek olan Mesafeli Satış Sözleşmesinde ve İnterlink tarafından Katılımcı ile paylaşılan Satış Öncesi Bildirimi metninde yer alan şart ve kuralları okumak, anlamak ve kabul etmek Katılımcıların kendi sorumluluğundadır.

Satın alınan ürün veya hizmetin teslimi, teslimat süresi, şekli ve masrafları, cayma, iade ve değişim hakkı, temerrüt hali ve bu hallerin hukuki sonuçları, satın alma işlemi esnasında İnterlink ile paylaşılan kişisel verilerin korunması konuları da dahil olmak üzere https://katalog.karnaval.com/ adresli web sitesi üzerinden yapılan her türlü işleme ait hukuki sorumluluk tümüyle İnterlink’e aittir.

Karnaval, İnterlink ile Katılımcı arasındaki ticari ilişkiden doğacak olan uyuşmazlıklardan sorumlu değildir. Karnaval, gerekli gördüğü hallerde Kampanyanın İnterlink tarafından yerine getirilecek süreçlerinde Katılımcılara azami desteği vermek adına gerekli gayreti göstermeye hazırdır. Katılımcılar bu tür destek talepleri için destekweb@karnaval.com adresine e-posta gönderebilirler.

Karnaval, Karnaval platformuna üyelik veya Kampanya katılım sürecinde gerçeğe aykırı bilgi verilmesi yahut Katılımcının yaşayacağı teknik aksaklıklar sebebiyle başvuruların geçersiz sayılmasından sorumlu değildir.

Katılımcı tarafından kazanılan Karnaval Paralar diğer Katılımcılara veya Katılımcı olmayan üçüncü kişilere devredilemez ve/veya Karnaval Paranın nakit karşılığı talep edilemez. Kampanya kapsamında Karnaval Para ile satın alınan ürün ve hizmetler nakde çevrilemez.

Katılımcılar Karnaval Paralarını kullanarak satın aldıkları ürün veya hizmetlerin bir başkası ile değiştirilmesini ya da siparişlerini iptal etmek istemeleri sonucu Kampanya kapsamında harcadıkları Karnaval Paraların nakit karşılığını talep edemezler.

Karnaval, Kampanya Katılımcılarının Karnaval dijital platformlarına erişim sağladıkları cihazlardan ve internet erişimlerinden kaynaklı aksaklıklardan sorumlu değildir.

Kampanya kapsamında Katalog üzerinden satın alınacak ürün ve hizmetler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir. Ürünlerin yurtdışına teslimatı ve hizmetlerin yurtdışında kullanımı mümkün değildir. Yurt dışından herhangi bir adrese teslim talepleri Karnaval tarafından geçersiz sayılacak ve dikkate alınmayacaktır.

Katılımcılar Kampanya ile ilgili tüm sorularını destekweb@karnaval.com e-posta adresi üzerinden iletebilirler.

Kampanya ile bağlantılı olarak Karnaval tarafından Katılımcılara, e-posta ve/veya SMS yoluyla kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımlar yapılabilir. Katılımcılar, Kampanyaya katıldıklarında, Karnaval tarafından kendilerine bu şekilde bilgilendirme ve tanıtım yapılabileceğini kabul ederler.

Karnaval ile Katılımcılar arasında kampanya ile ilgili olarak meydana gelebilecek her nevi uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

Tüm Katılımcılar, işbu Karnaval’da Kazan Kampanya Katılım Koşulları’nı okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılırlar.