Biraz bekleteceğiz...Bilgilerini kontrol ediyoruz.
icon_player_arrow_down

Radyo dinlemek için
ADBLOCK
eklentisini kapatıp sayfayı yenilemen gerekiyor.

TAMAM
icon_player_favorite ŞARKIYI FAVORİLERİNE EKLEMEK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAP.
icon_player_volume icon_player_mute

saniye sonra kapanacak.

AYDINLATMA METNİ

KARNAVAL MEDYA LABS İNTERNET HİZMETLERİ TİC. A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

Şirketimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen göstermektedir. Veri sorumlusu olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmıştır. Kanunun 10. maddesi uyarınca; dinleyici/hizmet alan kişi, tedarikçiler ile yönetici ve çalışanları, şirket ortakları, çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde oluşturulan politikalar ve işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz. Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla KARNAVAL MEDYA LABS İNTERNET HİZMETLERİ TİC. A.Ş. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. 

 

1-Veri Sorumlusu

KARNAVAL MEDYA LABS İNTERNET HİZMETLERİ TİC. A.Ş. (Maslak Mah. A.O.S. 55. Sok, No:2 Aksoy Plaza Kat:2, 34398 Sarıyer/İstanbul) Vergi Dairesi: Maslak, Ticaret Sicil No: 719850, Mersis No: 0613069243500010; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. 

 

2-Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenmektedir? 

6698 sayılı KVKK uyarınca, şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kişisel verileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak şirketimiz tarafından işlenmektedir. 

Şirket faaliyetleri kapsamında işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

Bu doğrultuda; 

Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad, TCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri-sıra no., , doğum yeri, doğum tarihi, yaş, anne adı, baba adı, uyruğu, cinsiyeti, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, imza sirküsü, imza beyanı, önceki soyadı, medeni durumu),

İletişim Bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, iş seyahati ya da izin sırasında bulunulacak adres)

Lokasyon Bilgisi (Bulunulan Yer Bilgisi,GPS, tur rotası,konaklama verisi)

Özlük Bilgisi (Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, çalıştığı kurum bilgisi, kurum sicil numarası, sigorta prim bilgisi, SGK numarası, izin bilgileri, iş sözleşmesi belgeleri, fazla mesai bilgileri, askerlik bilgisi),

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi (Dava Dosyasındaki Bilgiler, Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, İcra Bilgileri, Haciz Bilgileri),

Müşteri İşlem Bilgisi (Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi, şikâyet bilgisi)

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi (Çalışanların giriş- çıkış kayıtları, ziyaretçileri giriş-çıkış kayıtları, kamera kayıtları, araç plakası),

İşlem Güvenliği Bilgisi (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, IM adresi, mac adresi bilgileri, şifre ve parola bilgileri),

Risk Yönetimi Bilgisi (Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler/5651 logları, isg faaliyetleri, finansal risk sorgulaması), 

Finansal Bilgiler (Vergi borcu tutarı, kredi kartı bilgisi, banka kartı bilgisi, ödenecek faiz tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi, bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi bilgileri, malvarlığı bilgileri, hesap numarası-Iban numarası, mail order formları, maaş tutarı), 

Mesleki Deneyim Bilgisi (Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Diploma bilgileri, gidilen kurslar, Eğitim sertifikaları, transkript bilgileri, unvan, meslek odası sicil numarası, meslek, meslek kodu, SRC belgesi),

Pazarlama Bilgisi (Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler), 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Kimlik fotoğrafı, pasaport fotoğrafı, kamera kayıtları ve ses kayıtları),

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar (Din (Eski Kimliklerde Yer Alan Din Hanesi))

Sağlık Bilgileri (Her türlü tahlil sonucu, kişinin geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar, engellilik durumu, psikoteknik rapor, kullanılan protezler ve cihazlar, kan grubu, sağlık raporu)

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine Dair Bilgiler (Adli Sicil Kaydı, Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Bilgiler), 

Diğer Bilgiler- Diğer- Aile- Referans Bilgisi (Acil durumda iletişime geçilecek kişi, AGİ bilgileri için aile bireylerinden alınan bilgiler)

internet sitesi üzerinden iletilen şikayet veya talepler ile buna ilişkin değerlendirme ve yönetim sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar gibi şirketimizle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız kişisel verileriniz şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununa ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte ve korunmaktadır. 

Şirketimiz tarafından, kişisel veri işleme amaçları aşağıda maddeler halinde belirlenmiştir:

 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, çalışma ve staj başvuru süreçlerini yerine getirmek,
 • Personel özlük dosyalarının oluşturulması, mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Mevzuat gereği; ilgili kamu kurum ve kuruluşlara gerekli yasal bildirimlerde bulunmak, şirket faaliyetleri kapsamındaki yasal yükümlülükleri yerine getirmek, 
 • Şirketimiz ile olan irtibatınız, şirket faaliyetleri ile ilgili internet sayfamızı kullanmanız, şirket iletişim bilgileri ile irtibat sağlamanız, 
 • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, stajyerlerimiz, ziyaretçilerimiz ve ilgili üçüncü kişilerin şirkete ait bina ve eklentilerinin güvenliğinin, şirket bina giriş-çıkışlarının kontrolünün sağlanması,
 • KVK Kanunu kapsamında KVK Kurumu nezdindeki iş ve işlemleri, süreçleri yürütmek,
 • Şirketin hukuki ilişki içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerle irtibat sağlamak,
 • Şirketin üçüncü kişilerle olan hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,
 • Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım nedeniyle kurumsal ve kişisel gelişimi sağlamak,
 • Şirket ile kurumsal iletişimi sağlamak,  
 • Şirketin kurumsal kalitesini sağlamak, irtibatlı olduğu ilgili kişilerin güvenliğini sağlamak,
 • Şirketin finans ve muhasebe işlerini sürdürmek,
 • Şirketin ürün ve hizmetlerini geliştirmek, kurumsal gelişim faaliyetlerini sürdürmek,
 • Şirketin müşteriler, tedarikçiler, çalışanları ve hukuki ilişki içinde bulunduğu ilgili üçüncü kişiler ile yapmış olduğu veya yapacağı sözleşmeler ve protokollerin yapılması ve ifasını sağlamak, 
 • Şirketin düzenlediği faaliyetlerde ulaşım ve konaklama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketin üçüncü kişilerle olan ticari faaliyetlerini, hizmet alım işlemlerini sürdürmek,
 • Gerçek ve tüzel kişilerin internet sitemizde reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin sağlanması,
 • Şirketin bilgi güvenliği için tedbirlerin alınması,
 • Şirketin fiziksel olarak güvenliğinin sağlanması, 
 • Çek, senet tahsilatlarının gerçekleştirilmesi, banka işlemlerinin yapılması, kredi kartı ile tahsilat yapılabilmesi, şirketin nakit akışının yönetilmesi, ödeme yapılması,
 • Yayın süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketin çalışanlarıyla veya üçüncü kişilerle sözleşme akdetmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanların sağlık kontrollerinin yapılması,
 • Dava, arabuluculuk, icra takibi işlemlerinin yürütülmesi,
 • Sigorta işlemlerinin yürütülmesi,
 • Şirketin satış işlemlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanların ve hissedarların vize işlemlerinin yürütülmesi,
 • Zimmet süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri talep ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi,
 • Ürün teslim alma süreçlerinin yürütülmesi,
 • E-ticaret sevkiyat süreçlerinin yürütülmesi,
 • Belgelendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kontrol ve memnuniyet süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yönetimsel süreçlerin yürütülmesi,
 • Disiplin süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bütçe hazırlanması ve raporlanması

amaçlarıyla, kişisel verileriniz Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerine uygun olarak belirlenen şartlar ve amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyetleri dışında başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

 

3- İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılmaktadır?

Şirketimizce işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK Kanununun 8., 9. maddelerine uygun olarak aşağıda yazılı amaçlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır. Buna göre;

 • Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, karşılıklı yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla; müşterilerimize, iş ortaklarımıza, bayilerimize, hizmet sağlayanlarımıza, tedarikçilerimize, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimize, 
 • İlgili mevzuatlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • İlgili kişilerin iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini gerçekleştirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında, çalışanların sağlık bilgilerinin ilgili sağlık hizmeti alınan kişi ve kuruluşlara ve sigorta şirketlerine,
 • İlgili kişilerin finansal işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla bankalara, finans kuruluşlarına, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, kamu görevlilerine,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği talep amacıyla sınırlı olarak savcılıklara, mahkemelere, icra dairelerine ve ilgili yasal kurum ve kuruluşlara,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin yurtiçinde aktarılmasında ise, ilgili kişinin açık rızası alınmak suretiyle, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülen hallerde kişisel verileriniz aktarılabilmektedir.

Yukarıda sayılan ilgili kişi grupları ile birlikte, şirketimizin çalışanları, şirket ortakları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, şirket faaliyetleri kapsamında hizmet sağlayıcıları, kamu kurumlarına, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ödeme hizmet mevzuatı hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz aktarılmaktadır. 

 

4- Yurtdışına Veri Aktarımı:

KVK Kanununun 4/2. maddesinde düzenlenen ilkeler uyarınca çalışanlardan, çalışan adaylarından, müşteri ve tedarikçiler, hizmet sağlayıcılardan, ziyaretçilerden ayrı ayrı toplanmak üzere, işlenen kişisel veriler ile ilgili Açık Rıza Metinleri almak suretiyle veya Kanunun 5/2., 6/3. maddelerinde öngörülen hallerde, açık rıza aranmaksızın, Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettikleri ve ilgili aktarım açısından KVK Kurulundan gerekli izinler alınarak sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. Bu kapsamda, 6698 sayılı yasanın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, gerekli tüm tedbirler alınarak, Kurumumuz ile olan hukuki ilişkiniz ve faaliyetiniz kapsamında kişisel bilgileriniz, mevzuata uygun ve aktarım amacı ile sınırlı olarak yurtdışına aktarılabilecektir. 

 

5- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Şirket faaliyetleri kapsamında; müşteriler, tedarikçiler, hizmet sağlayıcılarının yönetici ve çalışanları, iş ortakları, şirket ortakları, grup şirket çalışanları, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, ziyaretçiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin çalışanları ve ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde, şirketimiz ile yapılan sözleşmeler, mesafeli satış sözleşme ile internet üzerinden yapılan satış işlemleri, internet ortamında tutulan kayıtlar, başvuru formları, internet sitesi üzerinden doldurulan formlar, insan kaynakları süreçlerinin sürdürülmesi için alınan başvuru formunda yazılı kişisel veriler ile oluşturulan özlük dosyası için istenen belgeler, muhasebe, mali ve sosyal hakların tesisi ve sürdürülmesi için alınan finans bilgileri, satın alma, pazarlama, planlama, kalite ve kurumsal gelişimin sağlanması amacıyla işlenen kişisel veriler, yapılan eğitimlerde işlenen kişisel bilgi formları, anketler, eğitim formları, iş başvuru formları, şirket bina ve eklentilerini ve internet web sayfasını ziyaretiniz sırasında otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenen kişisel bilgiler, elektronik olarak tutulan veriler veya görüntü kayıtları, elektronik otomasyon sistemleri aracılığı ile açık rızanız veya mevzuatlardan kaynaklanan zorunluluk nedeniyle işlenen kişisel bilgiler, kanunda ve aşağıda belirtilen hukuki sebepler kapsamında kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından gerekli faaliyet ve süreçlerin yürütebilmesi amacıyla; Uluslararası düzenlemeler, Anayasa, Borçlar Kanunu, İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Dış Ticaret Mevzuatı, Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Muhakemesi Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik İmza Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği, Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmelik, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Türkiye İstatistik Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ, Ticaret Sicil Yönetmeliği, Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği, Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ, Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, yürürlükteki ilgili mevzuatlar, kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler uyarınca ve 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere uygun olarak toplanmaktadır:

 • Kişisel verileri işlenen ilgili kişilerden açık rıza alınması, 
 • Şirketimiz ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
 • Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,

İşbu politika ile şirketimiz faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler, şirketimizce hazırlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtiği üzere, işlenen kişisel verinin niteliğine göre şirketimizce belirlenen süreler ile ilgili mevzuatlarda yazılı süre kadar muhafaza edilerek saklanmaktadır. 

 

6- 6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları (Başvuru Hakkı)

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu olarak KARNAVAL MEDYA LABS İNTERNET HİZMETLERİ TİC. A.Ş.  “AÇIK ADRES” adresine, Kişisel Veri Sahibi olan ilgili kişinin ekte yer alan BAŞVURU FORMUNU doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şirket adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, Güvenli Elektronik İmza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine e-posta göndererek, İlgili kişinin Şahsi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresini kullanarak, şirketimize ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine ([email protected]) elektronik posta göndererek, yapacağınız şahsi başvuru ile, Noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya KVK Kurumunun belirlediği yöntemlerle ile iletebilirsiniz. 

Kanunun 11. maddesi uyarıca; herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

6698 sayılı KVK Kanunu 13/1. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya KVK Kurumunun belirlediği yukarıda yazılı yöntemlerle şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Şirketimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir. 

 

+ Veri Sorumlusuna Başvuru Formunu İndir

 

Saygılarımızla, 

Karnaval Media Group

 

 

Hizmet Alan Kişi-Dinleyici-Konuk Aydınlatma Metni

Çalışan-Stajyer-Yayıncı-Programcı Aydınlatma Metni

Tedarikçi-Sponsor Aydınlatma Metni

Ziyaretçi Katmanlı Aydınlatma Metni

icon_close
icon_close